เข้าสู่สังคม การฝึกสุนัข.com

บริการรับฝากสุนัข ฝึกสุนัข ทำให้สุนัขของคุณน่ารัก

อัพเกรด การฝึกสุนัข

การฝึก ท่าเดินชิดเจ้าของ ท่านั่ง ท่า หมอบ การสั่งสุนัขคอย ยืน ท่าจับมือ การเรียกมาหา

การฝึกการควบคุม และปรับเปลียนพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม ของสุนัขฝึก

การฝึกการขับถ่ายเป็นเวลา

การฝึกความน่ารัก การสวัสดี 2 ขา การคาบตะกร้า นอนกลิ้งตัว กระโดดข้ามสิ่งกีดยวาง

 

 

เพิ่มความเข้มขันของเนื้อหาขึ้นเรื่อยๆ หากเรื่องใดที่คุณไม่เข้าใจมาทบทวนได้ตลอดเวลา และจากการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่นี้? จะทำให้คุณสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และที่สำคัญคือสามารถทำได้ด้วยตนเอง แถมยังทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่ออีกด้วย เช่น 
การใส่โซ่คอ
การใส่ปลอกคอ
การฝึกสุนัขให้เคยชินกับโซ่คอหรือปลอกคอ
การจับสายจูงสั้น
ท่าชิด
ท่านั่ง
ท่าหมอบ
ท่าคอย
ท่ายืน
ท่าหัน (ในสายจูง)
ท่าเดินคร่อมสุนัข
ท่าเดินอ้อมสุนัข
ท่าเดินข้ามสุนัข
ท่าทางหน้า 10 ก้าว ให้สุนัขคอย
ท่าทางหน้า 10 ก้าว ให้สุนัขหมอบ
ท่าทางหน้า 10 ก้าว ให้สุนัขยืน
ท่าทางข้าง 10 ก้าว ให้สุนัขคอย
ท่าทางข้าง 10 ก้าว ให้สุนัขหมอบ
ท่าทางข้าง 10 ก้าว ให้สุนัขนั่ง
ท่าทางข้าง 10 ก้าว ให้สุนัขยืน
ท่าทางหลัง 7 ก้าว ให้สุนัขคอย
ท่าทางหลัง 7 ก้าว ให้สุนัขหมอบ
ท่าทางหลัง 7 ก้าว ให้สุนัขนั่ง 
ท่าทางหลัง 7 ก้าว ให้สุนัขยืน 
ท่าจับมือ
ท่าอาย
ท่าเดิน 3 ขา (ขาเป๋)
ท่านั่ง 2 ขา และท่านั่งสวัสดี
ท่ายืนสูงหรือยืน 2 ขา
ท่าเต้นรำ
ท่านั่งเก้าอี้
ฝึกสุนัขไม่ให้ตะกายใส่คน
ฝึกสุนัขไม่ให้กัดกับสุนัขตัวอื่น
ฝึกสุนัขไม่ให้กลัวเสียงดัง
ฝึกสุนัขไม่ให้กินอาหารตกพื้น หรือของคนแปลกหน้า
ฝึกสุนัขให้ขับถ่าย
การขนย้ายเมื่อสุนัขบาดเจ็บ
การฝึกสุนัขขนาดเล็ก
ท่าเดินถอยหลัง
ท่าคลาน
ท่านอนตาย
ท่านอนตายแล้วลากไปทิ้ง
ท่าพลิกตัวหรือกลิ้งตัว
ฝึกสุนัขให้คาบของ
ฝึกสุนัขให้คาบลูกบอล
ฝึกสุนัขให้คาบตะกร้า
ฝึกสุนัขให้หาธนบัตร 
การออกกำลังกาย
ฝึกสุนัขให้กระโดด
ฝึกสุนัขให้ลอดท่อ
ฝึกสุนัขให้ไต่สะพาน
ฝึกสุนัขให้ไต่สะพานกระดก
ฝึกสุนัขให้วิ่งสลับซ้าย-ขวา (สลับฟันปลา) หรือวิ่งซิกแซก
ฝึกสุนัขให้กระโดดลอดบ่วงเปล่า บ่วงไฟ และบ่วงทึบ
ฝึกสุนัขให้กระโดดลอดหลายๆ บ่วง แล้วกระโดดกลับมาหาผู้ฝึก
ฝึกสุนัขให้กระโดดลอดบ่วงมือและบ่วงสายจูง
การฝึกสุนัขยามและสุนัขยามสายตรวจ
การฝึกขั้นกลาง (สายจูงยาว)
การฝึกขั้นสูง (ปลดสายจูง)
ท่าตรง (นอกสายจูง)
ท่าหัน (นอกสายจูง)
ท่าพักตามปกติ 
ท่าเตรียมพักและท่าพักแถว
ฝึกสุนัขให้ใช้ 2 ขาหลังกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง
ฝึกสุนัขให้เดินบนหลัก
ฝึกสุนัขให้เดินบนเชือก
ฝึกสุนัขให้คาบจานร่อน
ฝึกสุนัขให้ใช้ 2 ขาหน้าเดิน

ติดต่อหาเรา